Tisztelt Kongresszusi Résztvevők!
Kedves Barátaink!

 

„Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját, mint ahogy a bimbó szereti a megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár szereti a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne.”

(Böjte Csaba)

 

Tisztelettel köszöntjük a tudományos összejövetel résztvevőit!

Az élet első állomása az anyaméhben van, itt dől el a későbbi „nagy utazás”, az emberi élet sorsa.

Fogyunk… félő, hogy elfogyunk. A születések száma nem képes pótolni a meghaltak számát..

A reprodukciós számaink közösek.

A páratlanul szép vadgesztenyesorral szegélyezett rakparton, a Tisza – partján, Zentán – a páratlanul szép Kis Szent Teréz  templomban Együtt-lét címmel kerül megrendezésre a Demográfia, egészség-  és szociálpolitika rendezvénysorozat újabb stációja.

Az összejövetelen a hiten kívül megjelenik a család, mind megtartó erő.Az életünk,  az élet megtartó ereje a családban és a hitben kell, hogy leginkább  kifejeződésre jusson.

 

„Naponként újra kell kezdeni és akarni is egymásért az életet,

és arra törekedni, hogy a másik legyen boldog!

Aztán ez térül vissza számunkra, mint boldogság.”

(Gyökössy Endre)

 

A szűkebb és tágabb közösségek egymással is összetartoznak, nem engedhetik meg maguknak a széthúzást, mert az széteséshez, szakadáshoz, megosztottsághoz, szembenálláshoz vezet.

Mi, akik itt élünk a Vajdaságban, ismerjük, tudjuk és valljuk „Egy az Isten, minden valódi egység Forrása.” 

Ezen gondolatok szellemében várunk Mindenkit  nagy szeretettel, Isten áldásával rendezvényünkre.

 

Zenta,  2019.06.08.

 

 

Főtisztelendő Nagy József püspöki helynök.

Dr. Slobodan ZivkovicZentai Kórház Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa

A rendezvény fővédnökei:

Dr. Latorcai János
a Magyar Országgyűlés alelnöke

Pásztor István
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke

Fülöp Attila
szociális ügyekért felelős államtitkár

Dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyés püspök

Dr. Német László SVD
nagybecskereki megyés püspök

Czegledi Rudolf
zentai polgármester

 

Szervezők és támogatók:

Borsos Csaba egyéni vállalkozó

Diczfalusy Alapítvány

Gál Ferenc Főiskola

Kecskemét Megyei Jogú Város

Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság

Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság

Szeged-csanádi Egyházmegye

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara

Vajdasági Magyar Szövetség Zentai Kórház

Zentai Lisieux-i Kis Szent Teréz Plébánia Zentai Polgármesteri Hivatal

Helyszín:

Lisieux-i KIS Szent Teréz plébánia

Zenta, József Attila u. 48.

Térkép

Bevezető versek:

Arany János – Itthon –
Dr Fest Sarolta PhD
a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Alelnöke

Aranyosi Ervin  – Bármerre is járok –
Szabóné Nagy Magdolna
Az MCSNTT főtitkára

A Demográfia, egészség és szociálpolitika konferencia sorozat Zentán rendezett VIII. tudományos ülésének záró gondolatai. Hit és család, megmaradás a határon túl EGYÜTT-LÉT

Prof. emeritus Dr. Bártfai György a Diczfalusy Alapítvány elnöke

 

A nemzet megmaradásának határon innen és határon túl biológiai és morális feltételei vannak. A biológiai feltételeket a Teljes Termékenységi Arány (TTA) és az eltartottsági ráta szemlélteti legjobban. Ahhoz, hogy egy ország népessége ne csökkenjen az egyik meghatározó tényezőnek a TTA-nak el kell érni a 2.1 –es értéket. Jelenleg Hazánkban a TTA mindössze 1.40 és ezzel az értékkel a világranglistán a 188. helyet foglaljuk el. A társadalom helyzetét, korösszetételét az öregedési index jellemi, mely nem más, mint a 65 év feletti népesség 0 – 14 év közötti népességhez viszonyított aránya. Az elmúlt évben 100 gyermekre 128 idős ember jutott, ez az érték 2003-ban még csak 95 volt.  Ezekből a számokból adódik, hogy a munkaképes – 15-64 éves –  korosztályra egyre nagyobb teher hárul, az eltartottsági ráta: a  65 év feletti népesség 15-64 évesekhez viszonyított aránya napjainkban közel 25  tehát 100 munkaképes korú  honfitársunknak 25 idősödő embert  kell eltartani. Elszomorító és elgondolkodtató adatok!

A nemzet megmaradásának azonban vannak morális feltételei is, melyek  épp oly erősek lehetnek,  mint a biológiaiak.  Az erkölcsi feltételeket három szóval szeretném jellemezni: hazaszeretet, hit és hagyománytisztelet. Bármelyik hiányzik meggyengül a nemzet legfontosabb eleme a család.

Konferencia sorozatunk zentai állomásának ez úttal is a figyelem felkeltése volt a célja. A tények és adatok erejével kívántuk megmutatni, hogy még nem késő és bár a 24. órában vagyunk, de a folyamatok még visszafordíthatóak.  Különösen fontos, hogy konferenciánknak Zenta adott otthont. Az a történelmi helyszín ahol 322 évvel ezelőtt döntő csapást mértek a keresztény seregek az Oszmán Birodalomra.  Akkor nehéz helyzetből egy kivéreztetett ország mutatta meg, hogy hazaszeretettel, és hit erejével lehet győzni. Most más a feladatunk! Nem fegyverrel, hanem összefogással, család építéssel kell a nemzetünk és tágabb értelemben a Kárpát-medencében élő népek ügyét szolgálni. Azt kívánom Önöknek, a határon túl élő magyarság képviselőinek, akik egy élő, erős és aktív közösséget képviselnek Zentán és a Vajdaságban, hogy hasznosítsák az itt hallott információkat családjuk és tágabb közösségük javára.